top of page

Genç Organize Sanayi Derneği, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (AOSB) şirketlerin büyümesini ve devamını sağlamak amacıyla bölge içerisinde bulunan sanayilerin 35 yaş altı ikinci ve üçüncü kuşak yöneticileri tarafından kurulmuştur. Toplamda 35 kurucu üye ile kurulan dernek, kuşaktan kuşağa değer ve tecrübelerin aktarılarak donanımlı kuşaklar yetiştirilmesini sağlamak, nitelikli istihdam gücü ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin kalkınmasını sürdürülebilir kılmak amacıyla kurulmuştur.

 

Hedeflerine ulaşmak için;

 

*  Ulusal ve Uluslararası ilişkilere önem vererek, kurumsal, bölgesel, sektörel ve deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır,

 

* Organize Sanayi Bölgesi’nin sosyal, kültürel, sanatsal gelişmişlik seviyesine katkıda bulunmayı hedefler,

* Araştırma-geliştirme, teknoloji, bilim ve inovasyon faaliyetlerini araştırmak, projeler geliştirmek ve gerçekleştirilmesini sağlar,

 

* AOSB faaliyetlerine katılarak derneğin ve AOSB’nin ortak amaçları doğrultusunda hareket eder.

bottom of page