top of page

        GENÇ OSD HAKKINDA

 

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde şirketlerin büyümesini ve devamlılığını sağlamak amacıyla kuşaktan kuşağa değer ve tecrübelerin aktarılarak donanımlı kuşaklar yetiştirilmesini sağlamak ve nitelikli istihdam gücü ile Organize Sanayi Bölgesi’nin kalkınmasını sürdürülebilir kılmak amacıyla 35 kurucu ortak ile kurulan derneğimiz bugün 55 üye ile büyümeye devam ediyor.

 

Üyelerimiz Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan katılımcıların ikinci ve üçüncü kuşak yöneticilerinden oluşmaktadır. Çalışma çerçevemiz;

  • Ulusal ve Uluslararası ilişkilere önem vererek, kurumsal, bölgesel, sektörel ve deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmekteyiz.

  •  Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin sosyal, kültürel, sanatsal gelişmişlik seviyesine katkıda bulunmayı arzuluyoruz.

  • Araştırma-geliştirme, teknoloji, bilim ve inovasyon faaliyetlerini araştırmak, projeler geliştirmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak üzere çalışıyoruz.

  • AOSB faaliyetlerine katılarak derneğin ve Osb’nin ortak amaçları doğrultusunda hareket ediyoruz.

                                                                       

 

 

                                                                           Vizyon&Misyon

 

 

Vizyon: 

 

Fütüristtik bir bakış açısı ile sanayiye yön veren bir dernek olmak.

Misyon:

 

Birlikte olmanın bilinciyle üyelerin gelişimine önem vererek firmaların nesilden nesile sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölge sanayisinin gücünü ve üretim potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmesini ve geliştirmesini sağlamak adına teknolojik ve inovatif çalışmalar yapmak.

 

                                                                             Değerler

 

 

Adil Olmak:

 

Dürüst, adil ve güvenilir olmak zorundayız. Çalışmalarımızda yüksek ahlak bilincine sahip olarak hareket etmeliyiz.

Biz Bilinci:

 

Başarılı bir dernek olmak için “biz” olduğumuz unutulmamalıdır. Hiçbir üyemiz kendini bütünden ayrı ve farklı görmemeli durum ve koşullardan kendilerini soyutlamamalılardır. “Biz” bilincinin temelinde yatan sorumluluk duygusu ile üyeler hareket etmelidirler.

 

Değişime Açıklık:

Değişen dünya ve artan rekabet ortamları karşısında sürdürülebilir kalmak için merak eden, araştıran ve kendini geliştirip değişimi destekleyen üyelerden oluşan bir dernek olmalıyız.

Sürekli Öğrenme:

Her bir üye sürekli öğrenme ve kendini durmadan yukarıya taşıma hedefiyle hareket etmeli ve bu kültürü özel hayatlarında ve iş hayatlarında başarıyla devam ettirmelidir.

Yaratıcılık:

Yaratıcılık derneğimizi diğerlerinden farklı kılan ve bu topluluğu en iyi şekilde anlatan bir kavramdır. Yeni ve yaratıcı fikirler her zaman desteklenmeli ve ödüllendirilmelidir. Derneğimize ve firmalarımız katma değer sağlayacak yeni ve yaratıcı fikirler üretip, bu fikirlerin uygulanabilir olmasını sağlamalıyız.

İnsana Saygı:

Bu derneğin çatısı altında farklı firma ve bireylerin birliktelik oluşturması oldukça değerlidir. Bu birlikteliği zenginleştiren her bireye bu değeri hissettirmeliyiz. İnsana fayda ve değer katan veriler elde etmeyi hedeflemeliyiz.

Cesaretli Olmak:

Birliği geliştirin. Birlikten gelen cesaret ile hedef yolunda ilerlemeliyiz.

Çalışkanlık:

Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi;

“Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi refah ve saadet, yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır.”

Felsefesi ile faaliyetlerini sürdüren bir dernek olmalıyız.

Üyeye Katkı:

Üyelerin ve içerisinde bulundukları ticari faaliyetlerin büyümesini ve gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak temel prensibimizdir.

bottom of page